TIAS School for Business and Society 02 juli 2020 3 min lezen

Dé 7 componenten voor succesvolle transformatie

MBT-3Veel organisaties kiezen transformatie als route naar het creëren van meer waarde voor bestaande of nieuwe klanten. Denk jij na over de toekomst van jouw organisatie en hoe je dat toekomstbeeld kunt realiseren? Deze 7 componenten heb je nodig om je organisatie succesvol te transformeren.

1. Duidelijke visie

Veel organisaties hebben een prachtige visie. Jouw organisatie vast ook. De vraag is echter of jouw medewerkers snappen waar de visie over gaat. De harde realiteit is dat, zelfs als de visie helder is geformuleerd, slechts 10 tot 20% van de medewerkers de visie van hun organisatie kennen én begrijpen. En, dat is in het meest positieve geval. De visie van een organisatie moet duidelijk zijn voor iedereen en uitsluitend op één manier zijn uit te leggen. De stelregel is dat wanneer je als CEO het gevoel hebt dat je al 5 keer te vaak de missie en visie van je organisatie hebt uitgelegd, dat dit net genoeg is om als organisatie te overleven.


Een succesvolle transformatie leiden? Creëer meer waarde met het Mastering Business Transformation Model. Lees de onepager!
Open onepager


 

2. Gedeelde doelstellingen

Je wilt natuurlijk dat je medewerkers in hun dagelijkse werk effectief bijdragen aan de gemeenschappelijke doelstellingen die uit de visie en missie voortkomen. Dat kan alleen als voor hen helder is wat die doelstellingen zijn. Zelfs zo helder dat ook in nieuwe, onbekende situaties duidelijk is wat de bedoeling is. Wat zijn de reële acties die werknemers kunnen uitvoeren en ondernemen om de doelstellingen te verwezenlijken?


3. Actieve transparantie

Medewerkers horen graag welk effect hun acties hebben op het behalen van de gemeenschappelijke doelstellingen. Je medewerkers realtime informeren over de stand van zaken, maakt hun bijdrage tastbaar. Dat verhoogt het werkplezier en dus de motivatie.


4. Leren als kerntaak

De ontwikkelingen in de wereld gaan zo snel, dat het voor een CEO in zijn eentje niet meer bij te houden is. Om waarde te kunnen blijven toevoegen aan een product of dienst, is keer op keer vernieuwde en doorontwikkelde kennis nodig. Dat betekent dat blijven leren voor medewerkers een kerntaak is geworden. Ter illustratie: in het tempo van het jaar 1950 verdubbelde de relevante kennis voor een functie op bachelor-niveau zich in 20 jaar, tegenwoordig in slechts 9 maanden. Kortom, een medewerker die stopt met leren is over 2 à 3 jaar niet meer nuttig. Het lerend vermogen van medewerkers is een cruciale competentie voor transformatie.


5. Minimale frictie

Als nieuwe initiatieven niet soepel hun weg kunnen vinden, worden ze niet uitgevoerd en krijg je geen nieuwe resultaten. Wanneer bijvoorbeeld een medewerker andere collega’s nodig heeft om een probleem op te lossen waar hij NU tegenaan loopt, helpt het niet dat hij pas over 6 weken een overleg kan inplannen, simpelweg omdat de meeting room 6 weken vooruit moet worden gereserveerd. Er zijn veel vormen van frictie die je op het eerste gezicht niet als zodanig herkent, omdat je er zo gewend aan bent. Denk bijvoorbeeld aan politieke, organisatorische of technologische frictie. Voor transformatie is frictiemanagement een must.


6. Hoog vertrouwen

Lukt het om de frictie tot een minimum te beperken, dan ben je er nog niet. Mensen hebben ook vertrouwen nodig. Als medewerkers nieuwe dingen uitproberen, gaat er altijd wel iets mis. Wanneer dit drastische consequenties heeft, zal niemand meer zijn nek durven uitsteken om te experimenteren. Een mooi voorbeeld van wat hoog vertrouwen inhoudt, is de fout van een half miljoen die de nieuwe Vice President van Ford maakte in de eerste 2 weken van zijn loopbaan bij de autofabrikant. Vanuit de Board of Directors werd geroepen om zijn ontslag. Maar meneer Ford besloot anders en reageerde met: “Ben je gek! Ik heb net een half miljoen in zijn opleiding geïnvesteerd.” Ruimte om fouten te mogen maken is essentieel om als organisatie succesvol te kunnen transformeren.


7. Korte feedbackloop

De laatste onmisbare component voor een succesvolle transformatie is een korte feedbackloop. Als je bezig bent met nieuwe dingen, dan wil je snel weten of dit ook de juiste dingen zijn. Stel, je zet 2 mensen met een blinddoek in aparte kamers en geeft de opdracht het lichtknopje te vinden. De een wordt geholpen door iemand die om het uur ‘warmer’ of ‘kouder’ roept. De ander krijgt dezelfde hulp, maar dan om de 5 seconden. Wie denk jij dat het lichtknopje het eerst gevonden heeft? Hoe sneller je weet hoe een stap in het onbekende uitpakt, hoe sneller je op je bestemming bent.

Creëer meer waarde met het Mastering Business Transformation Model

De eerdergenoemde 7 componenten gaan je helpen je organisatie succesvol door de transformatie heen te begeleiden. Ben je je nog aan het oriënteren op hoe je met je business meer waarde kan creëren? Hoe jouw business kan profiteren van de meest recente technologieën en nieuwe businessmodellen. Het Mastering Business Transformation Model helpt je deze vraag te beantwoorden. Met het model heb je een tool in handen waarmee je de roadmap naar het creëren van meer waarde zorgvuldig kan uitzetten. Lees de onepager over het Mastering Business Transformation model.

Open onepager

Onderwerpen: